04 بهمن 1400 ساعت 07:15

همه شما میتوانید به مراجعه به از آی دی های ایستا گرامی :(hakim.totc@)  از گفتگوی اساتید دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا خلج و جناب آقای دکتر مصطفی شاهرضایی در خصوص چاقی و بیماری های زانو و لگن اطلاعات کسب نموده و سوالات خودتان را مطرح نمائید.

(قسمت دوم)یکشنبه 26 اردیبهشت  1400    ساعت 21:30  الی 22 

Template Design:Dima Group