04 بهمن 1400 ساعت 06:09

انجام آندوسکوپی معده جزء پروتکل اقدامات قبل از جراحی است که در کلیه مراکز معتبر جراحی چاقی در جهان به صورت روتین برای کلیه بیماران قبل از جراحی الزامی است.

اطلاعاتی که از آندوسکوپی به دست می آید بسیار مهم و کارآمد است و بر انتخاب صحیح نوع عمل جراحی تأثیرگذار است. اگر معده ، باکتری هلیکوباکتر داشته باشد قبل از عمل باید درمان شود. اگر شواهدی از دیسپلازی یا سرطان معده دیده شود نوع عمل جراحی بیمار ممکن است تغییر کند. مشکلاتی مثل هرنی هیاتال بر انتخاب نوع عمل جراحی تأثیرگذار است. بعضی اشکالات آناتومیکی که از طریق آندوسکوپی تشخیص داده می شود ممکن است در حین عمل جراحی چاقی توسط جراح قابل رفع باشد که لازم است قبل از عمل جراح به وسیله آندوسکوپی از این نقائص مطلع شود.

Template Design:Dima Group