04 بهمن 1400 ساعت 07:04

عمل بای پس معده در شرایط اضطراری و مواقعی که چاره ای جز آن نباشد قابل برگشت است. این کار نیاز به جراح ماهر و با تجربه دارد. عمل برگشت بای پس به ندرت انجام می پذیرد لذا بیماران باید با این تفکر این عمل را انجام دهند که قصد بازگشت نخواهند داشت.

Template Design:Dima Group