04 بهمن 1400 ساعت 07:50

حلقه معده عملی است که در آن قابلیت بازگشت به حالت اول وجود دارد. زمانی که جراح نیاز ببیند که حلقه باید خارج شود با یک عمل جراحی ساده این کار انجام می شود.

Template Design:Dima Group