04 بهمن 1400 ساعت 08:17

مدت بستری در بیمارستان متغیر است و از 2 روز تا یک هفته می باشد. بعد از بستری اکثر بیماران می توانند به کار های روزمره خود برسند. بیماران بعد از 10 روز الی 3 هفته می توانند به کار خود برگردند و البته این بستگی به فرد و شغل وی دارد.

کاهش وزن بستگی به وزن قبل از عمل و ویژگی های بدنی و عادات رفتاری فرد و میزان پایبندی فرد به دستورات بعد از عمل (رژیم و ورزش) می باشد اما تحقیقات و تجربه ها نشان داده است به طور میانگین، افراد تقریبا 60 تا 75% وزن اضافی خود را بعد از عمل کاهش می دهند مثلا اگر فردی 60 کیلو اضافه وزن داشته باشد تقریبا 42 کیلو کم می کند.

Template Design:Dima Group