04 بهمن 1400 ساعت 07:20
قسمت دوم لایو ایستاگرام آقای دکتر علیرضا خلج: چاقی و بیماری های زانو و لگن در مقابل کرونا مراقب خودمان هستیم

منابع و

اطلاعات عمومی

رزرو و
نوبت دهی اینترنتی

آمار ها و
گزارشات مفید

مطالب پیشنهادی و مفید

همایش ها و جلسات

در این بخش به معرفی تیم مراکز درمان چاقی کشورمان میپردازیم
   (تغذیه.جراحی.درمان.مراقبت. دیابت و..)

 

اطلاعات این صفحه در حال بروز رسانی است..

 

 

  • مرکز درمان چاقی حکیم:

این مرکز شامل یک تیم 15 نفره از بهترین فوق تخصص و متخصصین جراجی تغذیه غدد و دیابت و.. هستند که در بین آنها پزشکانی از جمله: .. هستند
نحوه رزرو ونوبت دهی: شما می توانید با شماره تلفن های:      وب سایت:        آی دی ایستاگرام:       و با آدرس:     به این مرکز دسترسی داشته باشید
این مرکز از نظر نظردهی کاربران 

 

  • مرکز درمان چاقی پایتخت

این مرکز شامل یک تیم 15 نفره از بهترین فوق تخصص و متخصصین جراجی تغذیه غدد و دیابت و.. هستند که در بین آنها پزشکانی از جمله: .. هستند
نحوه رزرو ونوبت دهی: شما می توانید با شماره تلفن های:      وب سایت:        آی دی ایستاگرام:       و با آدرس:     به این مرکز دسترسی داشته باشید
این مرکز از نظر نظردهی کاربران

 

  • مرکز درمان چاقی بیمارستان مصطفی خمینی تهران

این مرکز شامل یک تیم 15 نفره از بهترین فوق تخصص و متخصصین جراجی تغذیه غدد و دیابت و.. هستند که در بین آنها پزشکانی از جمله: .. هستند
نحوه رزرو ونوبت دهی: شما می توانید با شماره تلفن های:      وب سایت:        آی دی ایستاگرام:       و با آدرس:     به این مرکز دسترسی داشته باشید
این مرکز از نظر نظردهی کاربران

 

  • مرکز درمان چاقی بیمارستان محب مهر

این مرکز شامل یک تیم 15 نفره از بهترین فوق تخصص و متخصصین جراجی تغذیه غدد و دیابت و.. هستند که در بین آنها پزشکانی از جمله: .. هستند
نحوه رزرو ونوبت دهی: شما می توانید با شماره تلفن های:      وب سایت:        آی دی ایستاگرام:       و با آدرس:     به این مرکز دسترسی داشته باشید
این مرکز از نظر نظردهی کاربران

Template Design:Dima Group